ปุ๋ยอินทรีย์ราคาถูก Success Fertilizer.
หน้าแรก สินค้า โปรโมชั่น บทความ สั่งซื้อ/ชำระเงิน ติดต่อเรา

imgโรงงานผลิตปุ๋ยซัคเซส  เฟอร์ติไลเซอร์
(Success Fertilizer Factory.)

เราเป็นผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์มาตรฐานสูง โดยเลือกวัตถุดิบที่มีธาตุอาหารสูง และเป็น
pure natural 100% ช่วยฟื้นฟูสภาพดินให้มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโต
ของพืช เพิ่มสารอาหารที่พืชต้องการ ทั้งธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และ
ธาตุอาหารเสริม
พืชจึงเติบโต แข็งแรง โรคและแมลงไม่รบกวน

ปุ๋ยอินทรีย์ จุดเด่นคือ อยู่ในดินได้นานไม่เสื่อมสภาพ 3-6 เดือน พืชจึงได้รับสาร
อาหารอย่างต่อเนื่อง มีจุลินทรีย์ที่ช่วยฟื้นฟูโครงสร้างของดิน
จุดเสีย เห็นผลได้ช้า 15-30 วัน

เราได้ทำการพัฒนาสูตรปุ๋ยอินทรีย์ นาโนเทคโนโลยี เพิ่มจุดดีเข้าไป คือ
ปุ๋ยอินทรีย์ มีจุลินทรีย์ มีธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริม
ปุ๋ยอินทรีย์ ใช้แล้วเห็นผลได้เร็ว 7-15 วัน
ปุ๋ยอินทรีย์ ปลดปล่อยธาตุอาหารอย่างช้าๆ ลดการสูญเสียสารอาหาร
ปุ๋ยอินทรีย์ อยู่เป็นอาหารให้พืชได้นาน 3-6 เดือน

ปุ๋ยอินทรีย์ ตราสนเงิน จึงเป็นคำตอบที่พืชต้องการ

โรงงานอยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงอุตสาหกรรม และผ่านมาตรฐานการรับรองจากกรมวิชาการเกษตร โดยมีเอกสารสำคัญดังนี้

ทะเบียนพาณิชย์
เครื่องหมายการค้า
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
ใบอนุญาตผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการค้า
ใบอนุญาตขึ้นทะเบียนปุ๋ย
ใบอนุญาตส่งออก

เรามุ่งมั่นที่จะทำปุ๋ยที่ดีที่สุดให้เกษตรกรได้ใช้

บริการของเรา
     - ผลิตปุ๋ยที่ดี มีมาตรฐานสู่สังคม
     - ขายส่งปุ๋ยในราคาโรงงาน   
     - รับผลิตปุ๋ยในแบรนด์ของท่าน (สูตรมาตรฐาน)
     - รับปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับการผลิตปุ๋ย(ปุ๋ยที่ดีควรมีมาตรฐานการผลิตตามที่ พรบ.ปุ๋ย 2518, พรบ.2550 กำหนด)

ติดต่อฝ่ายการตลาด


งานขายส่ง
ติดต่อ       คุณศุภชัย    091-838 4618


ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายการตลาดโรงงาน        056-432 234
email : info@puisuccess.com

 


สินค้ารับประกันความพอใจ

img

img

 

Success Fertilizer Partnership. : 146 moo 6  ,phonangdamoog, saphaya, Chainat. Tel: 056-432 234, Mobile : 091-838 4618